NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Každý konflikt může mít správný konec

Ať už vám
nic neunikne
Facebook YouTube

V čem se liší mediace od soudního jednání? Odhalte 3 zásadní rozdíly

Soudní jednání a mediace se v mnohém liší. Odhalte 3 základní rozdíly, které mezi nimi panují. 

Soud narozdíl od mediátora učiní rozhodnutí

Od soudního jednání lidé vždy odchází s nějakým výsledkem. Soudce totiž ve finále musí vynést rozsudek a pokud se vůči němu žádná ze stran neodvolá, stane se vykonatelným a celá věc bude považována za vyřešenou. 

Naproti tomu mediátor žádný výsledek v podobě vyřešení garantovat nedokáže. O tom, jestli bude nějaký spor vyřešen dohodou, spolurozhoduje více faktorů. Strany sporu v prvé řadě musí být ochotné danou věc řešit. Zároveň je třeba zohlednit faktické možnosti stran konfliktu. Velkou roli hraje také čas. Někteří lidé mají potíže řešit spor bezprostředně po jeho vypuknutí. Jiní lidé jej naopak nechtějí řešit s delším časovým odstupem.

Práce mediátora spočívá v tom, že strany sporu vede k nalezení řešení jejich konfliktu. Zjišťuje všechny podstatné informace a vede je k tomu, aby učinily rozhodnutí, co budou se sporem dělat dál a jaké řešení by pro ně bylo v současné chvíli a situaci to nejlepší možné.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKFacilitativní mediace má 5 fází. Jaké to jsou?

Mediátoři pomáhají hledat různá řešení

Při soudním jednání je soudce vázaný tím, co strany navrhnou v žalobě. Ale mediátor může společně s klienty hledat takové řešení, které je dříve vůbec nenapadlo. Platí, že soud vždy rozhoduje jen o té věci, ve které je podaná žaloba. A nemá proto možnost rozhodnout v širším kontextu, než právě tato žaloba stanovuje. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKKolik v praxi stojí nařízené setkání s mediátorem a mediace

Průběh obou jednání je odlišný

Soudní jednání je ryze formální záležitostí. Samotný proces vede soudce, který zároveň nařizuje termín a čas daného jednání. V soudní síni je třeba dodržovat striktní zasedací pořádek a všechno má svá pravidla. Pokud dojde k porušení těchto pravidel, soudce může takové osobě udělit pořádkovou pokutu. 

Na druhou stranu mediační jednání je neformální. Strany zde mohou mluvit o všem, co považují za důležité. I když třeba na začátku přišly kvůli něčemu zdánlivě jinému. 

V rámci soudního jednání dochází k rozhodování na základě důkazů, které strany sporu předkládají. Případně se používají svědecké výpovědi.

Mediátor ale nepotřebuje žádné důkazy a svědky a při jednání nedochází k žádnému hodnocení. Naslouchá klientům a dává jim prostor, aby vyjádřili vše, co mají na srdci. A co jim v dané situaci dává smysl.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKVíte, o čem poučit strany konfliktu před zahájením mediace?

Zjistěte o mediaci více

Vyberte si jeden z prakticky zaměřených kurzů a naučte se o mediaci více. Školí je odborníci z praxe, zkušení mediátoři a lektoři. 

› Získejte jako první upozornění na nové články v našem blogu

Chci upozornit

Rady, tipy a informace k řešení konfliktů a vztahů na pracovišti

Všechny články

© Institut pro mediaci a pracovní vztahy s.r.o.
ochrana osobních údajů | cookies | obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby