NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Každý konflikt může mít správný konec

Ať už vám
nic neunikne
Facebook YouTube

Kolik v praxi stojí nařízené setkání s mediátorem a mediace

Pokud bychom mediaci porovnali se soudním procesem, jedná se o finančně méně náročnou variantu. Zajímá vás, kolik přesně za mediaci zaplatíte? A liší se nějak cena za nařízené setkání s mediátorem a mediaci?

Cena nařízeného setkání s mediátorem

V určitých případech vás k mediaci může poslat soud. Jedná se přitom o takzvané nařízené první setkání se zapsaným mediátorem.

Samotné nařízené setkání s mediátorem ale není mediací. Mediaci – jako způsob, kterým se bude řešit jejich konflikt – mohou klienti odmítnout. Mediátor jim potom pouze vydá potvrzení pro soud, že se na setkání dostavili a tím splnili svou povinnost. Strany mediaci ani v tomto případě absolvovat nemusí, budou pokračovat v soudním jednání.

Cenu za toto jednání stanovuje vyhláška č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora. Konkrétně se jedná o 400 Kč za každou započatou hodinu.

ALE POZOR: pokud je mediátor plátcem DPH, je potřeba k této částce ještě DPH přičíst.

Výše zmíněných 400 Kč tedy symbolizuje odměnu pro mediátora. Z toho vyplývá, že se tato částka dělí počtem účastníků, kteří se na prvním setkání sejdou. Pokud jsou dvě strany sporu, rozdělí se tato částka dvěma. Pokud se však spor týká tří stran, rozdělí se částka třemi. 

Informaci o této částce by v ideálním případě mělo obsahovat usnesení, prostřednictvím kterého soud mediaci stranám nařídil. Pokud to tak není, měl by ji alespoň mediátor předem sdělit všem zúčastněným stranám

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKVíte, jak přesně probíhají zkoušky na zapsaného mediátora?

Cena mediace

Každá mediace se zahajuje podepsáním smlouvy o provedení mediace. Tato smlouva přitom podle zákona o mediaci musí kromě jiného obsahovat i výši odměny mediátora za provedenou mediaci. Nebo případně informaci o způsobu jejího určení, ujednání o záloze nebo informaci o tom, že bude mediace provedena bezplatně.

Vůbec nejčastěji je cena za mediaci stanovena hodinovou sazbou mediátora. Tato cena většinou začíná na 400 Kč za každou započatou hodinu, ale může to být i více. Roli hraje například lokalita, ve které se mediace koná, nebo také typ a složitost daného případu.  

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKPodle čeho lze posoudit úspěšnost mediace?

Jak se postupuje v případě, že se mediace ukončí dříve?

U každé mediace platí zásada dobrovolnosti. Vzhledem k tomu může v praxi dojít k tomu, že bude mediace ukončena dříve. Otázkou poté zůstává, zda se výsledná cena nějak krátí. Tuto skutečnost si musí klienti od mediátora předem zjistit. 

Každý mediátor totiž může postupovat odlišně. Může si:

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKV čem tkví hlavní přednosti mediačního jednání

Jakými způsoby může být cena mediace stanovena?

V praxi rovněž není výjimkou, že je cena za mediaci stanovena různými způsoby. A to například:

Platí se kartou, v hotovosti, nebo na fakturu?

To opět záleží na tom, na čem se strany konfliktu s mediátorem dohodnou. V praxi jsou totiž přípustné všechny tři varianty a žádná z nich není v žádném právním předpisu upravena. 

Zjistěte o mediaci více

Naučte se během pouhých 9 dnů vše důležité pro vykonávání profese mediátora. Přihlaste se na prakticky zaměřený kurz Mediace

› Získejte jako první upozornění na nové články v našem blogu

Chci upozornit

Rady, tipy a informace k řešení konfliktů a vztahů na pracovišti

Všechny články

© Institut pro mediaci a pracovní vztahy s.r.o.
ochrana osobních údajů | cookies | obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby