NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Každý konflikt může mít správný konec

Ať už vám
nic neunikne
Facebook YouTube

Institut pro mediaci a pracovní vztahy

Seznamte se s naším týmem a zjistěte, jak nás kontaktovat.

Stručně o institutu

Institut založila zapsaná mediátorka JUDr. Radka Medková.

Institut nabízí kvalitní a cenově nejdostupnější kurzy mediace v ČR.

Kurzy školí skuteční odborníci z reálné mediační praxe.

Našimi kurzy mediace a pracovních vztahů projde přes 150 studentů ročně.


Kde vyučujeme

V Praze na adrese Kmochova 10 – Praha 5.


Kontakt

Obchodní informace

Institut pro mediaci a pracovní vztahy s.r.o.
Kmochova 10, 150 00 Praha 5

Výpis z OR

IČO: 06771173
DIČ: CZ06771173 – NEJSME PLÁTCI DPH
Spisová značka: C 288570 vedená u Městského soudu v Praze

Napište nám


Náš tým

JUDr. Radka Medková

Zapsaná mediátorka, lektorka

Kvalifikace:

 • Vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze
 • Absolvovala certifikované kurzy: Mediace, vyjednávání a řešení konfliktů u Partners Czech, Komplexní výcvik v mediaci u Asociace mediátorů z.s., Mediace – provázení obtížnými rozhovory, Transformativní přístup u Brain Play Olomouc, Workplace & Employment Mediation Training u London School od Mediation.

Zkušenosti:

 • Školí od roku 1999 a od roku 2009 působí jako profesionální mediátorka.
 • Je zapsanou mediátorkou u Ministerstva spravedlnosti ČR.
 • Specializuje se na pracovní právo a mediaci v pracovních vztazích.
 • Je zakladatelkou Institutu pro mediaci a pracovní vztahy.

PhDr. Dana Rabiňáková

Mediátorka, lektorka, facilitátorka, supervizorka, kouč

Kvalifikace:

 • Vystudovala klinickou psychologii na filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a dále management na Open University Prague.
 • Absolvovala zahraniční vzdělávací programy a stáže pro mediaci v Evropě i v USA.
 • Je zkušební komisařkou/předsedkyní zkušební komise při státních zkouškách pro zapsané mediátory.

Zkušenosti:

 • Od roku 1996 mediuje rodinné, pracovní a obchodní kauzy.
 • Má velké zkušenosti v mediaci vícestranných sporů na obecní úrovni.
 • Facilitovala vícestranná jednání na obecní, krajské i mezinárodní úrovni, a facilitovala také případové konference a odborná setkání.
 • Spolupodílela se na tvorbě zákona o mediaci a spoluvytvářela metodiku státních zkoušek pro zapsané mediátory.

Bc. Dana Mánková, DiS.

Mediátorka, lektorka

Kvalifikace:

 • Absolvovala výcvik Mediace a facilitace (Partners for Democratic Change International, Washington, D.C.)
 • Byla účastníkem projektu Smírčí rady – výcviku a využití mediace ve skupinách pro komunitní plánování.
 • Je spoluautorkou metodické části učebnice Právo pro každý den (učebnice práva pro základní a střední školy akreditovaná MŠMT).
 • Je ředitelkou Zařízení sociální péče Choceň (Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Pečovatelská služba a Osobní asistence)

Zkušenosti:

 • Více než 20 let vzdělává v oblasti soft skills manažery a majitele firem.
 • Specializuje se na rozvoj dovedností středního a vyššího managementu.
 • Působila jako koordinátorka, lektorka a odborná garantka v projektu Právo pro každého.
 • Působila 9 let jako vedoucí oddělení prevence kriminality u Městské policie v Pardubicích.

Mgr. Terezie Mohylová

Zapsaná mediátorka, facilitátorka, lektorka

Kvalifikace: 

 • Vystudovala právnickou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci.
 • Semestrální výuku práva absolvovala na Paris Lodron Universität v Salzburgu.
 • Absolvovala Výcvik mediace u JUDr. Radky Medkové a mediační praktika u Conflict Management International.
 • Účastnila se Letní školy mediace pořádané právnickou fakultou Karlovy Univerzity.
 • Je zapsanou mediátorkou u Ministerstva spravedlnosti ČR.

Zkušenosti: 

 • Působí jako podnikový právník.
 • Spolupracovala na případových konferencích s městskými úřady.
 • Spolupracovala s neziskovou organizací ROUTA, z.s. v rámci realizace asistovaných kontaktů rodičů s nezletilými dětmi.
 • www.vyresmetomediaci.cz

JUDr. Klára Dostálová

Zapsaná mediátorka, advokátka, lektorka

Kvalifikace:

 • Vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
 • Absolvovala Výcvik mediacekurz Rodinná mediace u JUDr. Radky Medkové, individuální mediační výcvik u Mgr. Kateřiny Švajcrové a mediační nácviky u PhDr. Lenky Polákové a Mgr. Robina Brzobohatého.
 • Absolvovala Výcvik v transformativní mediaci pod vedením PhDr. Lenky Polákové a Mgr. Robina Brzobohatého.
 • Absolvovala akreditovaný kurz RODINNÁ MEDIACE u Conflict Management International. 
 • Je členkou České advokátní komory 

Zkušenosti:

 • Jako advokátka má zkušenosti zejména s trestním, rodinným a občanským právem, včetně procesního zastupování účastníků před soudy v náročných sporech
 • www.prazska-mediatorka.cz

Mgr. Jitka Zelenková (Morávková)

Zapsaná mediátorka, facilitátorka, lektorka

Kvalifikace:

 • Vystudovala obor právo duševního vlastnictví na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s.
 • Absolvovala Výcvik mediace u JUDr. Radky Medkové, mediační praktika u Conflict Management International individuální výcviky u Mgr. Kateřiny Švajcrové.
 • Absolvovala Výcvik v transformativní mediaci pod vedením PhDr. Lenky Polákové a Mgr. Robina Brzobohatého.
 • Absolvovala akreditovaný kurz RODINNÁ MEDIACE u Conflict Management International. 
 • Je zapsanou mediátorkou u Ministerstva spravedlnosti ČR.
 • Absolvovala akreditované i neakreditované výcviky v oblasti komunikačních technik a práce s konfliktem. 

Zkušenosti:

 • Spolupracuje se státním a neziskovým sektorem (zejména s organizacemi poskytujícími sociální služby, OSPOD apod.)
 • Specializuje se na občanskoprávní, pracovní, obchodní a rodinné mediace a facilitace.
 • https://jakzkonfliktu.cz/

JUDr. Lucie Straková

Zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka, advokátka, lektorka

j

Kvalifikace:

 • Vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze včetně doktorského studia
 • Absolvovala Výcvik mediace, kurz Rodinná mediace, kurz Cochemského modelu, kurz Výživnékurz Manipulace u JUDr. Radky Medkové
 • Je zapsaná mediátorka u Ministerstva spravedlnosti ČR
 • Od roku 2016 působí jako advokátka

Zkušenosti:

 • Specializuje se na rodinné mediace
 • Ve své advokátní praxi se zaměřuje zejména na rodinné, trestní a občanské právo, jakož i na soudní spory
 • www.akstrakova.cz

Mgr. Bc. Georgios Tucoglidis

Mediátor, lektor, koordinátor lektorského týmu

Kvalifikace:

 • Vystudoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (Obory: Právo a právní věda, Právo a finance)

 • Absolvoval Výcvik mediace u JUDr. Radky Medkové a Výcvik v řešení sporů metodou collaborative law/practice u Evropského institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení
 • Je zapsaný na seznamu rozhodců pro spotřebitelské spory vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR

Zkušenosti:

 • Aktuálně působí jako podnikový právník a externí pověřenec pro ochranu osobních údajů. Zkušenosti má také z advokacie a neziskového sektoru.
 • Zaměřuje se na civilní a pracovní právo a také na právo IT.
 • Při práci podnikového právníka funguje také jako in-house mediátor.

› Získejte jako první upozornění na nové články v našem blogu

Chci upozornit

Rady, tipy a informace k řešení konfliktů a vztahů na pracovišti

Všechny články

© Institut pro mediaci a pracovní vztahy s.r.o.
ochrana osobních údajů | cookies | obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby