NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Každý konflikt může mít správný konec

Ať už vám
nic neunikne
Facebook YouTube

Uzavření dohody u mediátora vs. uzavření dohody u advokáta

Víte, v čem se liší uzavření dohody u mediátora od uzavření dohody u advokáta? Jak obě jednání probíhají a co je jejich výstupem? 

Uzavření dohody u mediátora 

U mediátora se uzavírá takzvaná mediační dohoda, která s sebou přináší určitá specifika. Mediátor přitom na rozdíl od advokáta stranám neuděluje právní rady. Za obsah mediační dohody jsou odpovědné výhradně strany konfliktu. Mediátor odpovídá pouze za obsah mediace.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKMediátor a advokát v jedné osobě: jaké to má (ne)výhody?

Průběh mediace

Mediace se uskutečňuje za přítomnosti stran konfliktu. Mediátor se přitom snaží podporovat komunikaci mezi těmito stranami, klást jim vhodné otázky a vést celkový proces. Povinností mediátora je zůstat nestranný a nesmí se tedy u něj objevit žádný konflikt zájmů. Aby bylo možné úspěšně uzavřít mediační dohodu, může být mnohdy zapotřebí více sezení než jen jedno. 

Mediační dohoda

Pokud se stranám konfliktu podaří domluvit, může se přistoupit k sepsání mediační dohody. Tu následně podepisují jak strany konfliktu, tak i mediátor. Ve většině případů se tato dohoda připravuje a podepisuje na místě. Je ale možné si tuto dohodu nejprve vzít na konzultaci například k advokátovi a podepsat ji až později.

Co když k uzavření mediační dohody nedojde?

V praxi se samozřejmě může stát, že se stranám konfliktu na mediaci nepovede dohodu uzavřít. V takovém případě mohou v mediaci ještě pokračovat, případně se obrátit na soud. Ať už mediační dohoda je nebo není uzavřena, nemůže mediátor soudu ani nikomu jinému sdělovat, co se na mediaci odehrálo. Znamená to, že má povinnost mlčenlivosti. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKMediace nemusí vždy skončit dohodou stran. Jaké další výstupy lze očekávat?

Uzavření dohody u advokáta

Obrátit se můžete také na advokáta. V takovém případě je na místě mu popsat, čeho se spor týká a čeho chcete dosáhnout. Na základě těchto informací může advokát oslovit druhou stranu. Učinit tak lze buď přímo, nebo prostřednictvím jejího advokáta, pokud ho druhá strana má. V takovém případě se oba advokáti budou snažit domluvit na konkrétním znění dohody, přičemž každý z nich bude zohledňovat pokyny, které od svého klienta dostal. 

Průběh jednání

Při tomto jednání se používají prvky vyjednávání. Advokáti se snaží dohodnout a každý z nich zároveň zohledňuje přání svého klienta. Jednání může probíhat elektronicky, případně se advokáti mohou sejít osobně. Celé jednání samozřejmě průběžně diskutují se svými klienty a vysvětlují jim nabídky druhé strany. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKJak funguje mediace v trestním řízení

Návrh dohody a podpis

Jakmile se dohoda bude blížit ke zdárnému konci, připraví jeden z advokátů písemný návrh dohody. Ten následně zašle druhému advokátovi, který může vznášet případné připomínky. Je třeba počítat s tím, že finalizace dohody ještě určitý čas zabere. 

Pokud obě strany finální znění dohody odsouhlasí, může se přistoupit k jejímu podpisu. V praxi se zpravidla nesetkáte s tím, že by advokáti vyjednávali jen ústní dohody. Takové dohody jsou totiž u soudu těžko prokazatelné. 

Co když se strany sporu nedohodnou?

Někdy se může stát i to, že se strany sporu zkrátka a jednoduše na dohodě nedomluví. V takovém případě se mohou obrátit na soud. Nutno zdůraznit, že advokát má povinnost mlčenlivosti vůči třetím osobám. Této povinnosti jej však může jeho klient zprostit. 

Naučte se řešit konflikty prostřednictvím mediace

Pronikněte do tajů mediace a naučte se prakticky používat jednotlivé mediační techniky. Vyberte si z nabídky kurzů se srozumitelným výkladem.

› Získejte jako první upozornění na nové články v našem blogu

Chci upozornit

Rady, tipy a informace k řešení konfliktů a vztahů na pracovišti

Všechny články

© Institut pro mediaci a pracovní vztahy s.r.o.
ochrana osobních údajů | cookies | obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby