NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Každý konflikt může mít správný konec

Ať už vám
nic neunikne
Facebook YouTube

Mediace nemusí vždy skončit dohodou stran. Jaké další výstupy lze očekávat?

Ideálním vyústěním mediace je bezpochyby společná dohoda zúčastněných stran. V praxi se to však ne vždy stane a setkat se proto můžeme i s dalšími výstupy z mediace. Jaké to jsou?

Dohoda stran v dané věci

Jak jsme již zmínili, tento způsob je pravděpodobně tím nejlepším vyústěním mediace. Znamená to, že se sporné strany shodnou, jak celou věc vyřeší, aby se jí už nemusely dále zaobírat. 

Pokud strany sporu dojdou k dohodě na mediaci, je možné tuto dohodu rovnou v rámci mediace sepsat a podepsat. Případně může mediátor s klienty sepsat dohodu s tím, že obsahuje „projev jejich vůle“. V tomto případě si poté klienti nechají sepsat dohodu u advokáta, který bude právě z této mediační dohody vycházet. Strany sporu si dále mohou nechat mediační dohodu či dohodu sepsanou advokátem schválit soudem. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKZastoupení na mediaci na základě plné moci: je to možné?

Dohoda stran o dalším postupu

Někdy je pro strany sporu obtížné najít rychle dohodu. V takových případech pro ně může být řešením skončit mediaci dohodou o dalším postupu. 

S tímto způsobem ukončení mediace se můžeme setkat zejména v situacích, kdy:

Jakmile si tedy strany sporu rozmyslí vše potřebné, mohou si dát o výsledku vědět samy, už bez přítomnosti mediátora. Zpravidla tak s těmito informacemi kontaktují advokáta, který jim na základě toho sepíše dohodu.

Přerušení mediace

Pokud se přistoupí k dohodě stran o dalším postupu, mediace se zpravidla přeruší. Jakmile si klienti promyslí vše potřebné nebo získají požadované informace, bude se v mediaci dále pokračovat.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKMediace může ovlivnit běh promlčecí lhůty. Jak přesně?

Uplynutím doby, na níž byla sjednána smlouva o provedení mediace

Mediace může také jednoduše skončit tím, že uplyne doba, na kterou byla sjednána smlouva o provedení mediace. Tato smlouva se uzavírá mezi klienty a mediátorem a v podstatě se jedná o smlouvu o poskytování mediačních služeb.

Rozhodnutím jedné strany konfliktu

Někdy se může stát, že i když je mediace domluvená, jedna ze stran konfliktu ji zruší. Důvody přitom mohou být různé a strana nemá povinnost svůj důvod mediátorovi sdělovat. Je vhodné, aby daný klient mediátorovi toto rozhodnutí poslal písemně (například e-mailem). Následně mediátor o této skutečnosti informuje druhou stranu konfliktu. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKMůže mediátor vést mediaci v případě, že strany konfliktu zná?

Zjistěte více

Láká vás profese mediátora a chcete si prakticky osvojit jednotlivé mediační techniky? Vyberte si z nabídky našich kurzů se srozumitelným výkladem.

› Získejte jako první upozornění na nové články v našem blogu

Chci upozornit

Rady, tipy a informace k řešení konfliktů a vztahů na pracovišti

Všechny články

© Institut pro mediaci a pracovní vztahy s.r.o.
ochrana osobních údajů | cookies | obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby