NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Každý konflikt může mít správný konec

Ať už vám
nic neunikne
Facebook YouTube

Jak funguje mediace v trestním řízení

Mediaci je možné využít i v trestním řízení. Zjistěte, kdo ji v takovém případě realizuje a jaké zásady je třeba v rámci ní dodržovat. V tomto článku se rovněž dozvíte, zda je možné mediaci v trestním řízení nařídit. 

V čem se liší trestní a civilní mediace

Mediace v trestním řízení je odlišnou disciplínou od civilní mediace. Trestní mediace se totiž soustředí na práci s konfliktem, který vychází ze spáchání trestného činu. Zároveň má trestní mediace nastavena pevnější pravidla než civilní mediace. 

Mediaci v trestním řízení se podrobněji věnuje Probační a mediační služba, která spolupracuje při hledání oboustranně přijatelného řešení s poškozeným a obviněným. Tuto formu mediace také vždy zahajují takzvaná oddělená jednání, v rámci kterých pracovník Probační a mediační služby hovoří s každou stranou konfliktu zvlášť. 

Další odlišnost spočívá v postavení klientů v rámci obou typů mediace. Při civilní mediaci mají strany sporu formálně stejné postavení. Na druhou stranu při trestní mediaci vstupují strany konfliktu do mediace jako pachatel a poškozený

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKMůže mediátor vést mediaci v případě, že strany konfliktu zná?

Hlavní zásady mediace v trestním řízení

Probační a mediační služba dbá při vykonávání trestní mediace na dodržování základních zásad mediace. Jedná se o princip dobrovolnosti, nestrannosti a mlčenlivosti mediátora. 

Stejně jako v mediaci civilní, jsou i při trestní mediaci za obsah mediační dohody odpovědné strany konfliktu. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKJak se řeší spory metodou collaborative law

Je možné trestní mediaci nařídit?

Mediaci v civilních věcech nařídit nelze. A stejně tak je tomu i v případě trestní mediace. K mediaci lze přitom přistoupit kdykoliv v průběhu trestního řízení. Požádat o mediaci mohou prakticky všichni, kteří byli trestním činem jakkoliv poškozeni. Stejně tak může mediaci doporučit soud, státní zástupce, policie a další složky. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK5 fází facilitativní mediace: znáte je všechny?

Proč se k trestní mediaci v praxi přistupuje? 

Mediace v trestním řízení se používá především na méně závažné trestné činy. Jednat se může třeba o drobné krádeže nebo poškození majetku. Tato mediace efektivně funguje při hledání, volbě a realizaci řešení. Zároveň je časově úspornější než mnohdy zdlouhavá soudní jednání. Výhodou je rovněž méně formální a méně autoritativní prostředí. 

Zjistěte o mediaci více

Pronikněte do oblasti mediace podrobněji. Vyberte si některý z dostupných mediačních kurzů se srozumitelným výkladem. 

› Získejte jako první upozornění na nové články v našem blogu

Chci upozornit

Rady, tipy a informace k řešení konfliktů a vztahů na pracovišti

Všechny články

© Institut pro mediaci a pracovní vztahy s.r.o.
ochrana osobních údajů | cookies | obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby