NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Každý konflikt může mít správný konec

Ať už vám
nic neunikne
Facebook YouTube

Soud mi nařídil mediaci. Co dělat?

Soud může v některých případech nařídit takzvané první setkání se zapsaným mediátorem. Víte, co to v praxi znamená? Jak v takové situaci postupovat? A jaké z toho účastníkům sporu vznikají povinnosti? 

Může soud nařídit mediaci?

Ne. Soud nikdy nemůže nařídit mediaci, ale pouze takzvané první setkání se zapsaným mediátorem. Setkat se s tím můžeme například u rodinných sporů.

Představte si situaci, kdy soudce vidí, že soudní jednání a probírání se důkazy může velmi špatně dopadnout na vztahy v široké rodině. Pokud soudce usoudí, že by bylo vhodnější zapojit strany sporu do vlastního procesu hledání řešení, může jim nařídit ono první setkání se zapsaným mediátorem. Právě mediace může být nejen levnější, ale i časově a energeticky méně náročná. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKFacilitace a facilitativní mediace: co mají tyto techniky společné?

Co obnáší první setkání se zapsaným mediátorem

První setkání se zapsaným mediátorem je v podstatě informativní schůzkou, na níž mediátor stranám sporu vysvětlí, co je a není mediace. Zároveň klienti zjistí, co mediátor nedělá a dělat nesmí a co od něj mohou celkově očekávat. Promluvit si s nimi může také o jejich očekáváních od soudu a soudního projednávání sporu. 

Toto první setkání může skončit dvěma způsoby. Buď:

Jaké povinnosti z toho plynou stranám sporu

Pokud soud stranám sporu nařídí první setkání se zapsaným mediátorem, obdrží usnesení o uložení povinnosti setkat se s mediátorem. Na tomto usnesení najdete jméno mediátora, v některých případech také kontakt. Mediátora je poté třeba kontaktovat ve lhůtě stanovené soudem (obvykle se jedná o 10 pracovních dní) a domluvit se s ním na termínu setkání. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKJak dlouho trvá mediace?

Co se stane, když tuto povinnost nesplníte

Pokud povinnost setkat se s mediátorem nesplníte, mohou nastat dvě věci. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKMediace nemusí vždy skončit dohodou stran. Jaké další výstupy lze očekávat?

Kolik stojí setkání s mediátorem

Odměna mediátora za nařízené první setkání je stanovena vyhláškou a činí 400 Kč za každou započatou hodinu. Pokud je mediátor plátce DPH, je třeba k této částce ještě připočítat 21 %. Pokud se mediace účastní dvě strany sporu, dělí se částka dvěma. Pokud se jedná o tři strany sporu, dělí se třemi a tak dále. 

Pokud se následně rozhodnete pro mediaci, cena může být odlišná. Odměna za mediaci je dána smluvně a může se lišit například podle lokality, kde mediátor své služby poskytuje. Cenu mediaci musí klienti vždy znát ještě před započetím mediace. 

Zjistěte o mediaci více

Naučte se sami řešit konflikty pomocí mediace. Vyberte si z nabídky kurzů se srozumitelným výkladem a osvojte si jednotlivé mediační techniky. 

› Získejte jako první upozornění na nové články v našem blogu

Chci upozornit

Rady, tipy a informace k řešení konfliktů a vztahů na pracovišti

Všechny články

© Institut pro mediaci a pracovní vztahy s.r.o.
ochrana osobních údajů | cookies | obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby