NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Každý konflikt může mít správný konec

Ať už vám
nic neunikne
Facebook YouTube

Facilitace a facilitativní mediace: co mají tyto techniky společné?

Promlčecí lhůta v mediaci

Víte, co přesně se skrývá pod pojmem facilitace a facilitativní mediace? Udělejte si v obou technikách jasno a zjistěte, v čem se shodují a v čem se naopak liší. 

Soubory komunikačních dovedností

Mediaci i facilitaci bychom mohli shodně označit jako soubor komunikačních dovedností. Mediace se soustředí na práci s konfliktem, řešení krizových situací a využívání jednotlivých mediačních technik. V podstatě se tedy jedná o soubor dovedností, které ovlivňují přístup ke konfliktům a kdy jsou do jednání zapojeny třetí strany, tedy neutrální odborníci.

Facilitace nachází uplatnění v případech, kdy je zapotřebí usnadňovat komunikaci při setkávání více osob na jednom místě. Pomáhá také v případech, kdy je důležité, aby diskuze měla určitý spád. To znamená, aby tato diskuze byla efektivní a týkala se určených témat. Jako příklad lze uvést pracovní porady nebo třeba schůze zastupitelstev. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKCo je metoda collaborative law a v čem se liší od mediace

V čem spočívá smysl facilitace

Pojem facilitace je odvozen od slova facilis. To v překladu znamená snadné nebo jednoduše udělané. Z toho ostatně vyplývá i samotný smysl facilitace, který spočívá ve zjednodušení (nebo také zpřehlednění) komunikace. Praktickým významem facilitace je zejména dodržení struktury jednání, přenesení odpovědnosti na jednotlivé účastníky a lepší práce s konkrétními informacemi. Rovněž dochází k realizaci konkrétních domluvených výstupů a následné tvorbě řešení. 

Co je při facilitaci důležité

Stejně jako při každém jednání, i při facilitaci jsou důležité informace. To znamená, že je důležité umět s jednotlivými informacemi správně pracovat, třídit je, seřadit a následně využít. Během facilitace poté mohou účastníci jednání získávat nové informace a na základě toho utvářet návrhy, které směřují k naplnění určitého cíle. Následně se přistupuje k výběru řešení, na kterém se shodnou všichni účastníci jednání. Smyslem facilitace je tedy vytvořit řešení k realizaci konkrétního cíle. 

V rámci facilitace také hraje roli umění pracovat s emocemi jednotlivých účastníků. Protože ať už se facilitativního jednání účastní kdokoliv, vždy se jedná o lidi, kteří přirozeně mají emoce.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKUzavření dohody u mediátora vs. uzavření dohody u advokáta

Cíl facilitace

Cíl facilitace spočívá v tom vést jednoduše a srozumitelně strukturovaný rozhovor ve skupině osob, který bude vést k předem stanovenému cíli a nalezení jeho řešení. 

Co má společného mediace a facilitace

Pro mediaci a facilitaci je společný fakt, že se v obou případech jedná o strukturované vedení diskuze. Efektivita vedení této diskuze je přitom podpořena používáním vhodných komunikačních technik a dovedností. 

Zjistěte více

Chcete do technik mediace a facilitace proniknout hlouběji? Vyberte si některý z našich prakticky zaměřených kurzů se srozumitelným výkladem.

› Získejte jako první upozornění na nové články v našem blogu

Chci upozornit

Rady, tipy a informace k řešení konfliktů a vztahů na pracovišti

Všechny články

© Institut pro mediaci a pracovní vztahy s.r.o.
ochrana osobních údajů | cookies | obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby