NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Každý konflikt může mít správný konec

Ať už vám
nic neunikne
Facebook YouTube

Může mediátor vést mediaci v případě, že strany konfliktu zná?

Jedním ze základních principů mediace je nestrannost mediátora. Je ale mediátor schopen tuto nestrannost dodržet, i když strany sporu zná? Pojďme se na tuto problematiku podívat podrobněji. 

Je třeba si odpovědět na několik otázek

Může mediátor vést mediaci v případě, že strany konfliktu zná? Ač je tato otázka jednoduchá, odpověď na ni už je poněkud složitější. Abychom mohli vyvodit jakýkoliv závěr, musíme si odpovědět na několik otázek:

Pojďme si nyní postupně vysvětlit, co vlastně odpovědi na tyto čtyři otázky v praxi znamenají. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKMediátor a advokát v jedné osobě: jaké to má (ne)výhody?

Otázka č. 1: Jedná se o profesionální mediaci vedenou zapsaným mediátorem?

Pokud se jedná o člověka, který se neprohlašuje za profesionálního mediátora, může mediovat spor osob, které zná. Typicky se bude jednat o případ personalistů nebo vedoucích zaměstnanců, kteří tuto pomoc svým kolegům poskytnou. Všichni zapojení do této mediace zároveň vědí, že je tento „mediátor“ zná. Pokud strany sporu souhlasí s tím, že jim s řešením sporu pomůže člověk, který je (nebo jen jednoho) zná, dalšímu procesu nic nebrání. 

Pokud se ale jedná o zapsaného mediátora, který zná obě nebo jen jednu stranu sporu, bude se na celou problematiku pohlížet trochu jinak. Pokud by totiž takový spor medioval, můžeme hovořit o tom, že nepracoval se vší znalostí a pečlivostí. Proto je v takovém případě vhodnější se mediaci vyhnout a mediátor může klientům doporučit některého ze svých kolegů.

Otázka č. 2: Jak se v takové situaci cítí zúčastněné strany sporu?

I když se spor tváří jako věcný, obchodní a neosobní, stále se jedná o spor. A ať už chceme nebo ne, objeví se zde emoce. A mediátor s tím musí počítat. 

Emoce se přitom bezpochyby projeví při komunikaci, která se neskládá nejen ze slov, ale i z neverbální části. Pro někoho ale může být velmi nepříjemné, aby jej v emočně vypjaté situaci viděl člověk, kterého zná. Zpravidla je mnohem jednodušší své emoce ukázat před někým úplně cizím. Ideálně by se mělo jednat o někoho, koho už nikdy v životě neuvidíme. 

Pokud mediace proběhne mezi osobami, které se znají, jejich vztah už nikdy nebude stejný jako předtím. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKKaždý konflikt ovlivňují emoce. Jak přesně?

Otázka č. 3: Jak se v takové situaci cítí mediátor?

Mediátor si musí před začátkem takové mediace promyslet, zda se dokáže od celé situaci opostit a plně se soustředit na svou roli profesionála. Zamyslete se, zda vám opravdu nebudou myšlenky zabíhat k tomu, že vaši kamarádi nebo blízcí právě teď hodnotí vaši profesionalitu a schopnosti. A zda se i přes to všechno dokážete plně soustředit na daný proces. 

Zároveň je vhodné odpovědět si na několik otázek. Jste si jistí, že váš vztah ke klientovi (klientům) neovlivní vedení mediace? Dokážete opravdu zachovat svoji nestrannost? A to i v případě, že známý klient bude počítat s tím, že se přikloníte na jeho stranu a že budete potvrzovat jeho pravdu?

Otázka č. 4: Právní zastupování nebo individuální terapeutická služba?

Pokud vystupujete zároveň jako mediátor a advokát, nesmíte ohledně konfliktu, ve kterém vedete nebo jste vedli mediaci, poskytovat právní služby. Tímto způsobem se má zamezit znevýhodnění jedné ze stran konfliktu, která mediátorovi v dobré víře vylíčila vše, co považovala za nezbytné. 

V případě poskytování individuální psychopéče nebo terapie tento zákaz neplatí. Terapeut totiž neřeší spory klienta, ale pomáhá mu vyrovnat se se situacemi, které narušují jeho psychickou rovnováhu.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKKdy v praxi (ne)používat mediační techniky

Závěrem

S přihlédnutím k okolnostem je patrně možné, až na výjimky, aby mediátor mohl vést mediaci i tehdy, když zná alespoň jednu stranu sporu. V každém případě je ale třeba, aby vzal v úvahu všechny skutečnosti uvedené v tomto článku

Chcete se o mediaci dozvědět více? Nenechte si ujít některý z prakticky zaměřených kurzů se srozumitelným výkladem. 

› Získejte jako první upozornění na nové články v našem blogu

Chci upozornit

Rady, tipy a informace k řešení konfliktů a vztahů na pracovišti

Všechny články

© Institut pro mediaci a pracovní vztahy s.r.o.
ochrana osobních údajů | cookies | obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby