NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Každý konflikt může mít správný konec

Ať už vám
nic neunikne
Facebook YouTube

Jak se řeší spory metodou collaborative law

Říkáte si, co je to metoda collaborative law? A jak přesně souvisí s mediací? Pravdou zůstává, že s mediačními technikami souvisí více než dost. Pojďme se na tuto metodu podívat blíže.

Collaborative law: co to je a v čem spočívá?

Pod tímto označením se skrývá přístup k řešení konfliktů mimosoudní cestou. Původně se k této metodě přistupovalo ve Spojených státech amerických k řešení pracovněprávních a rodinných sporů. Postupem času se ale tento princip rozšířil prakticky do celého světa. 

Collaborative law nachází uplatnění zejména v situacích, kdy má jakýkoliv pokus o narovnání vliv na přiznání náhrady nákladů soudního řízení pro tu kterou stranu sporu.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKKaždý konflikt ovlivňují emoce. Jak přesně?

Collaborative law vs. mediace: co mají společného?

Collaborative law je stejně jako mediace strukturovaným procesem. Rovněž stojí na podobných principech jako mediace a ctí tedy zásadu dobrovolnosti a důvěryhodnosti. Pro oba tyto principy řešení konfliktů dále platí, že jejich primárním cílem není uzavření dohody a nemusí k tomu tedy dojít. Cílem by mělo být spíše nalezení takového řešení, které bude prospěšné pro všechny strany konfliktu.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKKdy v praxi (ne)používat mediační techniky

Kdo tuto metodu používá

Metodu collaborative law v praxi využívají především advokáti. Zapojit však mohou i další spolupracující osoby, bez kterých by nebylo možné účel řízení splnit. Konkrétně se může jednat třeba o daňové poradce, terapeuty, psychology, znalce a další osoby. 

Popisovaná metoda probíhá podobně jako mediace vedená více mediátory. Má to ale jeden rozdíl. Při collaborative law musí být každá ze stran konfliktu jednání přítomna a musí si s sebou přivést svého právního zástupce. Ten následně figuruje jako mediátor pro druhou stranu sporu (tedy jinou, než kterou zastupuje). Znamená to, že každý právní zástupce bude „mediovat“ kolegova klienta. 

Bez smlouvy to nejde

Aby mohlo být řešení sporů metodou collaborative law zahájeno, je třeba nejprve uzavřít smlouvu o řešení sporu touto metodou. Jako strany smlouvy přitom vystupují jak klienti, tak i jejich advokáti. 

Advokáti musí vůči svým klientům dodržovat zákonnou povinnost mlčenlivosti. Ve smlouvě se zároveň zaváží k dodržování mlčenlivosti také vůči druhému klientovi a to samé platí pro klienty navzájem. Splnění této povinnosti může být zajištěno například smluvní pokutou. 

Ve výše uvedených smlouvách se můžete setkat ještě s jednou zvláštností. Jedná se o tzv. diskvalifikační doložku. Advokáti se tímto způsobem zavazují k tomu, že pokud bude mezi jejich klienty i po využití metody collaborative law nadále spor v téže věci, pak nebudou tyto klienty zastupovat v soudním řízení. I tento závazek přitom může být zajištěn zmíněnou smluvní pokutou. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKVýhody a nevýhody mediace v pracovním prostředí

Několik různých přístupů

V rámci využívání metody collaborative law se mohou v jednotlivých fázích prolínat různé přístupy k mediaci, především facilitativní a evaluativní. V praxi se také často používají metody aktivního naslouchání. 

V každém případě je tento způsob řešení konfliktů složitější na koordinaci a přípravu než mediace. Pokud chcete tuto metodu praktikovat, bude vám jistě přínosný mediační výcvik. U nás můžete absolvovat Základní kurz mediace, který vás vše potřebné naučí během pouhých 9 dnů. 

› Získejte jako první upozornění na nové články v našem blogu

Chci upozornit

Rady, tipy a informace k řešení konfliktů a vztahů na pracovišti

Všechny články

© Institut pro mediaci a pracovní vztahy s.r.o.
ochrana osobních údajů | cookies | obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby