NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Každý konflikt může mít správný konec

Ať už vám
nic neunikne
Facebook YouTube

Co znamená mlčenlivost v mediaci a kdo ji musí dodržovat

Jedním ze základních principů mediace je povinnost mlčenlivosti. Přečtěte si, co to znamená a kdo ji musí ze zákona dodržovat. 

Mlčenlivost je jeden ze základních principů mediace

Mediace se řídí třemi základními principy, mezi které patří pravidlo mlčenlivosti, dobrovolnosti a nestrannosti. Právě díky principu mlčenlivosti přitom strany sporu mohou v rámci jednání mluvit o všem, co se sporné věci týká. Mohou volně vypustit veškeré své emoce s vědomím toho, že co na mediaci vysloví, se nikam jinam nedostane. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKJak dlouho trvá mediace?

Co znamená mlčenlivost

Princip mlčenlivosti je ukotven v zákoně o mediaci, a to konkrétně v § 9. Ten říká, že: „Mediátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s přípravou a výkonem mediace…“. Zapsaný mediátor tedy musí se všemi informacemi, které se v souvislosti s mediací stran dozví, zacházet jako s informacemi důvěrnými. A to od prvního kontaktu až po ukončení mediace. Povinnost mlčenlivosti se přitom vztahuje i vůči soudu nebo OSPODu.

Nicméně zákon uvádí několik výjimek z povinnosti mlčenlivosti. Jedná se například o oznamovací povinnost uloženou trestním zákoníkem každému člověku. To znamená, že pokud se například mediátor dozví o tom, že je na jiné osobě pácháno týrání či ubližování na zdraví, má povinnost tento trestný čin ohlásit (stejně jako kdokoliv jiný). 

Na koho se povinnost mlčenlivosti vztahuje

Zákon o mediaci uvádí, že mlčenlivost je povinnen zachovat pouze zapsaný mediátor. A to i přesto, že se mediačního jednání typicky účastní více osob (například strany sporu, jejich právní zástupci a podobně). Znamená to, že zákon nestanovuje povinnost mlčenlivosti pro strany sporu, jejich advokáty nebo nezapsané mediátory. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKUzavření dohody u mediátora vs. uzavření dohody u advokáta

Závazek mlčenlivosti si lze sjednat

Ale co dělat v případě, kdy strany sporu stojí o to, aby i mezi nimi byl sjednán závazek mlčenlivosti? Je to možné. Ideální přitom je, když se tento požadavek začlení do smlouvy o provedení mediace. Důvěrnost informací může být důležitá například v otázce obchodních sporů nebo sporů vyplývajících z pracovních vztahů. 

Co se stane, když zapsaný mediátor povinnost mlčenlivosti poruší?

Dít by se to samozřejmě nemělo. Pokud se tak však stane, je na místě podat stížnost na mediátora na Ministerstvu spravedlnosti. Pokud vám v souvislosti s porušením principu mlčenlivosti vznikla nějaká škoda, můžete na mediátorovi požadovat její náhradu. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKMediace může ovlivnit běh promlčecí lhůty. Jak přesně?

Zjistěte o mediaci více

Pronikněte do oblasti mediace hlouběji. Prohlédněte si naši aktuální nabídku vypsaných kurzů a vyberte si mezi nimi svého favorita. 

› Získejte jako první upozornění na nové články v našem blogu

Chci upozornit

Rady, tipy a informace k řešení konfliktů a vztahů na pracovišti

Všechny články

© Institut pro mediaci a pracovní vztahy s.r.o.
ochrana osobních údajů | cookies | obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby