NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Každý konflikt může mít správný konec

Ať už vám
nic neunikne
Facebook YouTube

2 základní dokumenty, se kterými se můžete setkat v rámci mediace

V průběhu mediace se můžete setkat se dvěma základními dokumenty. Jedná se o takzvanou smlouvu o provedení mediace a mediační dohodu. Víte, jaká pravidla pro tyto dokumenty platí a co všechno je pro ně charakteristické?

Smlouva o provedení mediace

Jedná se o dokument, na jehož základě může zapsaný mediátor začít s mediací. Povinnost pro sepsání této smlouvy je přitom dána zákonem o mediaci. Jestliže by mediátor se stranami smlouvu o provedení mediace nepodepsal, jednalo by se z jeho strany o přestupek (a mohl by tak dostat pokutu). 

V ideálním případě by mediátor měl mít tuto smlouvu dostupnou k nahlédnutí na svém webu, případně ji klientům poslat ještě před zahájením mediace. Díky tomu si ji mohou klienti v klidu přečíst a zjistit, co a proč vlastně podepisují. Smlouvu o provedení mediace si také klienti mohou nechat zkontrolovat svými právníky, nebo ji probrat s člověkem, kterému důvěřují. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKMediace a soudní řízení: mohou probíhat souběžně?

Mediační dohoda

K sepsání mediační dohody se přistupuje tehdy, jestliže strany při mediaci dojdou k nějakému řešení. To však nemusí být pravidlem. V praxi se lze často setkat se situacemi, kdy se na tříhodinovém jednání k finální dohodě nedojde a je proto zapotřebí jej opakovat. 

Za obsah mediační dohody jsou odpovědné strany konfliktu

Jen klienti sami vědí, co přesně je pro jejich život důležité a jaké jsou jejich priority. Vzhledem k tomu jsou odpovědné i za znění mediační dohody. Mediátor je při mediaci odpovědný pouze za úspěšné provedení klientů procesem mediace. Klienti by tak po ukončení mediace měli vědět:

Právě díky tomu se totiž mohou lépe rozhodnout, jak budou dále s celou situací nakládat

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKFacilitativní mediace má 5 fází. Jaké to jsou?

Mediační dohodu vypracovávají strany sporu

Jak jsme již naznačili, mediační dohodu vypracovávají strany sporu samy. Její znění totiž diktují mediátorovi podle toho, na co v průběhu mediačního procesu došly. Vypracovává se tedy v průběhu mediace a vždy za přítomnosti klientů. 

Uzavřít ji můžete různými způsoby:

Kde se mediační dohoda uzavírá

Mediační dohodu není výslovně nutné podepsat v kanceláři mediátora. Klienti si totiž musí být stoprocentně jistí, že to, co podepisují, je pro ně opravdu to nejlepší možné řešení. Proto si klienti mohou mediační dohodu vzít s sebou a poradit se například s advokátem, daňovým poradcem nebo jiným konkrétním odborníkem.

Tento postup je vhodný zejména v případě majetkových sporů, kdy právě odborníci mohou strany seznámit s dalšími důsledky, které by jim z uzavřené mediační dohody vyplývaly (např. daňová povinnost).

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKNa čem je závislá délka mediace?

Zjistěte o mediaci více

Vyberte si z prakticky zaměřených kurzů mediace a pracovního práva a naučte se o mediaci více.

› Získejte jako první upozornění na nové články v našem blogu

Chci upozornit

Rady, tipy a informace k řešení konfliktů a vztahů na pracovišti

Všechny články

© Institut pro mediaci a pracovní vztahy s.r.o.
ochrana osobních údajů | cookies | obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby