NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Každý konflikt může mít správný konec

Ať už vám
nic neunikne
Facebook YouTube

Proč je důležité při rodinné mediaci zohledňovat zájem dítěte

Zájem dítěte v mediaci

Mediace často nachází uplatnění při řešení rodinně-právních sporů. V tomto ohledu je přitom třeba vždy zohledňovat zájem dítěte. Zjistěte, co to znamená a jak k tomu jako mediátor přistupovat. 

Mediace se používá při řešení rodinných sporů

Mediace bývá využívána pro mimosoudní řešení sporů v mnoha různých oblastech. Velké uplatnění přitom nachází při řešení rodinně-právních záležitostí. V tomto ohledu totiž bývají ceněné její výhody, mezi které patří zejména rychlost, komplexnost řešení situace, nižší vynaložené náklady a aktivní účast na řešení sporů. 

Díky mediaci má každý její účastník šanci být opravdu slyšen a pochopen s ohledem na to, jak danou situaci vnímá. Zároveň může díky mediaci nahlédnout pod pokličku toho, jak se cítí další zúčastněné osoby. Při mediaci je přitom třeba zohlednit a respektovat také zájem dítěte. Co to znamená?

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKCo je metoda collaborative law a v čem se liší od mediace

Jak chápat zájem dítěte v mediaci

Dle zákona o mediaci má mediátor povinnost: respektovat názory stran konfliktu a vytvářet podmínky pro jejich vzájemnou komunikaci a pro nalezení řešení, které zohledňuje zájmy obou stran a které v případě, kdy se předmět konfliktu bezprostředně týká práv nezletilého dítěte, zohledňuje zejména zájem dítěte.

S pojmem zájem dítěte se lze setkat také v minimálně dvou mezinárodněprávních dokumentech, a to v Úmluvě o právech dítěteHaagské úmluvě. Úmluva o právech dítěte přitom zmiňuje, že: „zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoliv činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány.“ 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKMediace nemusí vždy skončit dohodou stran. Jaké další výstupy lze očekávat?

Jak v praxi zájem dítěte zohledňovat

Mediátor by měl v každém bodě formující se dohody rodičů zohledňovat, zda nově vzniklý stav dítěti skutečně přinese více pozitiv než negativ. Blíže si to můžeme vysvětlit na konkrétním příkladu. Představte si, že rodiče na mediaci řeší volnočasové aktivity svého dítěte. Oba rodiče mají jasnou představu v tom, čemu by se dítě mělo věnovat. A výsledkem je pět kroužků v týdnu. V takovém případě je třeba diskutovat, nakolik je taková situace pro dítě únosná a opravdu pozitivní. 

Každý mediátor vnímá situace a závěry probíhající mediace odlišně. Přesto je však třeba vždy zohledňovat zájmy dítěte. Mediátor by zároveň měl věnovat důraz na to, zda v dané situaci pro dítě opravdu převažují pozitiva, nebo nikoliv. 

Zjistěte o mediaci více

Naučte se vše podstatné pro vykonávání profese mediátora. Nebo si vyberte některý z dalších kurzů zaměřených na rodinnou mediaci, manipulaci nebo třeba zvládaní emocí a stresu. Těšit se můžete na spoustu praktických informací a srozumitelný výklad.

› Získejte jako první upozornění na nové články v našem blogu

Chci upozornit

Rady, tipy a informace k řešení konfliktů a vztahů na pracovišti

Všechny články

© Institut pro mediaci a pracovní vztahy s.r.o.
ochrana osobních údajů | cookies | obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby