NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Každý konflikt může mít správný konec

Ať už vám
nic neunikne
Facebook YouTube

Kdo může v České republice vykonávat práci mediátora

Mediaci můžete vykonávat jako zapsaný mediátor, podnikající osoba, ale i zaměstnanec. Zjistěte více o tom, co všechno musí mediátor splnit, aby mohl tuto profesi vykonávat.

Co je mediace

Podle zákona o mediaci je mediace postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří mají za úkol podporovat komunikaci mezi osobami, jichž se konflikt týká. A to tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení konfliktu uzavřením mediační dohody. Samostatnou kapitolou je přitom rodinná mediace, která se zaměřuje na řešení konfliktů vyplývajících z rodinných vztahů. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKMediace a soudní řízení: mohou probíhat souběžně?

Kdo je mediátor

Mediátorem je podle zákona o mediaci fyzická osoba, která je zapsaná v seznamu mediátorů, který vede Ministerstvo spravedlnosti ČR

Velmi obecně lze za mediaci považovat použití specifických komunikačních technik, které umožní sporným stranám o celé věci lépe komunikovat a kompetentně se rozhodnout, jak chtějí svůj spor řešit dál. Za mediátora lze pak považovat takového člověka, který tyto techniky ovládá.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKVíte, o čem poučit strany konfliktu před zahájením mediace?

Kdo všechno může práci mediátora vykonávat

Zapsaný mediátor

První možností je takzvaný zapsaný mediátor, tedy mediátor podle zákona o mediaci. V tomto případě se jedná o fyzickou osobu, která složila zkoušku mediátora. Ti, kteří složí ještě zkoušku z rodinné mediace, jsou pak zahrnuti v seznamu rodinných mediátorů.

Zkoušku může složit každý člověk, který disponuje magisterským vysokoškolským vzděláním. Není přitom třeba mít vystudovanou humanitně zaměřenou školu, být právník nebo psycholog, můžete být např. inženýr nebo lékař.

Zkouška zapsaného mediátora se skládá na Ministerstvu spravedlnosti, advokáti ji skládají u České advokátní komory. Po úspěšném složení této zkoušky je přitom mediátor zapsán v seznamu zapsaných mediátorů. 

Abyste se ke zkoušce mohli přihlásit, není třeba se účastnit jakýchkoliv mediačních kurzů. Na druhou stranu vám však mohou výrazně pomoct, abyste ji úspěšně zvládli

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKVíte, jak přesně probíhají zkoušky na zapsaného mediátora?

Nezapsaný mediátor – podnikající osoba

Druhou možností pro vykonávání mediace je pozice nezapsaného mediátora. Jedná se o ideální variantu například pro ty, kteří nedisponují potřebným vysokoškolským vzděláním pro přihlášení ke zkoušce zapsaného mediátora. Nezapsaní mediátoři mediaci provádí na základě živnostenského oprávnění

K vydání živnostenského oprávnění si přitom vystačíte s dokladem totožnosti, bezúhonností a prokázáním nulových daňových nedoplatků. Pro vykonávání mediace slouží živnost volná, konkrétně konzultační činnost a není k ní potřeba žádné speciální vzdělání ani praxe

Existují i další možnosti

Kromě prvních dvou variant však můžete mediaci provádět i jinými způsoby. A to především pokud jste například personalista nebo vedoucí větší skupiny zaměstnanců. V takovém případě vás možná zaměstnavatel zaúkoluje, abyste řešili i případné konflikty na pracovišti. A právě v takovém případě vám přijde vhod umět ovládat některé mediační techniky. 

Osvojte si principy mediace

Pokud se chcete v oblasti mediace více zorientovat, vyberte si některý z mediačních kurzů, které vám pomohou problematiku lépe pochopit. 

› Získejte jako první upozornění na nové články v našem blogu

Chci upozornit

Rady, tipy a informace k řešení konfliktů a vztahů na pracovišti

Všechny články

© Institut pro mediaci a pracovní vztahy s.r.o.
ochrana osobních údajů | cookies | obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby