NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Každý konflikt může mít správný konec

Ať už vám
nic neunikne
Facebook YouTube

Co je mediace a kdy je úspěšná

Co je mediace

Co obnáší řešení konfliktů prostřednictvím mediace? Co je úkolem mediátora? A z jakých fází se mediace skládá?

Co je mediace

Jako mediace se označuje komunikační metoda, v rámci níž se zajišťují zájmy, přání a potřeby jednotlivců. Její výhodou je, že hledá způsoby k tomu, aby jedna strana konfliktu tu druhou opravdu slyšela a porozuměla jí. V rámci mediace se hledá takové řešení, které bude rychlé, přinese vítězství oběma stranám a všichni zúčastnění budou moct situaci lépe zvládnout. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Proč se při mediaci nehledá viník

Jakou roli zaujímá v mediaci mediátor

V rámci mediace mají obě strany sporu možnost se vyjádřit, vysvětlit své stanoviskosdělit veškeré informace, které považují za podstatné. Mnohdy však může být těžké druhou stranu sporu slyšet. A právě k tomuto účelu slouží mediátor. Ten umí jinými slovy popsat pohled obou klientů a najít mezi těmito pohledy průsečík. 

Kdy je mediace úspěšná

Mediátor jednání řídí prostřednictvím řady komunikačních metod. Zároveň se mediace řídí svými pravidly. Díky tomu se mohou klienti lépe pochopit a dohodnout se na řešení, které bude ku prospěchu obou stran.

Ale pozor. Vzájemná dohoda rozhodně nemusí být jediným úspěšným zakončením celé mediace. Mediace totiž pracuje také s pocity, naladěním a celkovými možnostmi zúčastněných stran. Díky tomu lze za úspěch považovat i to, že jsou klienti ochotni se sejít a komunikovat spolu. 

Co se děje před mediací

Ještě předtím, než dojde k zahájení mediačního procesu, mediátor své klienty zpravidla seznámí s mediační smlouvou. K tomu může dojít před jednáním v samotné místnosti, nebo i elektronicky na dálku. V mediační smlouvě jsou shrnuty veškeré informace nutné k provedení mediace. Následně se mohou strany sporu s mediátorem domluvit na vhodném termínu setkání. 

Jakmile dojde k uvedení klientů do mediační místnosti, seznámí je mediátor s tím, co je mediace, jak bude probíhat, na jakých principech stojí a jaká pravidla je třeba dodržovat k jejímu plynulému a efektivnímu průběhu. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Kolik stojí mediace a co všechno cenu ovlivňuje

Mediace prochází 3 fázemi

Zjednodušeně lze říct, že mediační jednání postupně prochází 3 fázemi. 

Fáze dotazování

Během této fáze se mediátor snaží zorientovat v tom, co se stalo a jaký je pohled obou klientů na celou situaci. V rámci mediace platí pravidlo nestrannosti. To znamená, že každý z klientů má dostatek času k tomu říct, co potřebuje. 

Fáze hledání řešení

Jakmile jsou klienti naladěni na to, že se dohodnou, ladí se témata, o nichž se chtějí bavit. Klienti zároveň jmenují veškeré možnosti, které je k danému tématu v rámci řešení sporu napadnou. 

Mediátor se zároveň ptá na podmínky, za kterých dané řešení bude platit. Zajímá jej například, co se stane, když jeden onemocní, nezaplatí fakturu, onemocní…

Tyto pojistky tvoří nezbytnou součást mediační dohody. Díky nim je možné lépe vyřešit nenadálé situace. Klienty zároveň učí mezi sebou do budoucna lépe komunikovat. 

Mediační dohoda

Pokud se strany sporu na dohodě domluví, je možné ji na místě sepsat. Samotnou dohodu diktují klienti mediátorovi a ten jim ji poté odezvdá. Případně si mohou sepsanou dohodu odnést a předložit ji například svým právním zástupcům ke konzultaci. 

Zjistěte o mediaci více

Naučte se řešit konflikty prostřednictvím mediace. Vyberte si z kurzů, které jsou zaměřeny na praxi. 

› Získejte jako první upozornění na nové články v našem blogu

Chci upozornit

Rady, tipy a informace k řešení konfliktů a vztahů na pracovišti

Všechny články

© Institut pro mediaci a pracovní vztahy s.r.o.
ochrana osobních údajů | cookies | obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby