NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Každý konflikt může mít správný konec

Ať už vám
nic neunikne
Facebook YouTube

6 nástrojů pro odstranění bloků v mediačním jednání

V průběhu mediačního jednání se v některých případech mohou objevit určité bloky, které brání jejímu dalšímu pokračování. Jaké triumfy v takových situacích může mediátor využít? A k čemu slouží? 

Co je mediace a k čemu slouží

Pokud bychom měli mediaci definovat lidským způsobem, popsali bychom ji jako prostor a jednu z možností, jak nově uchopit řešený konflikt, zjistit náhled ostatních osob a objevit, co je pro jednotlivé strany sporu důležité. A případně i to, co se jako důležité pouze tváří.

Mediátor v rámci mediace funguje v podstatě jako takový průvodce a podporovatel. S jeho pomocí se mohou strany sporu navzájem slyšet. 

Mediátor při mediaci využívá takzvané techniky aktivního naslouchání. Slouží k tomu, aby mediátor zjistil příběh a náhled každé strany a aby pomohl klientům zorientovat se ve svých emocích, které bývají s konflikty neodmyslitelně spjaty. Zároveň mohou na světlo světa vyplavat opravdové potřeby a možnosti stran při hledání řešení celé situace. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Co znamená mlčenlivost v mediaci a kdo ji musí dodržovat

6 nástrojů, které odstraní bloky v mediačním jednání

Pokud se v průběhu mediačního jednání objeví určité bloky, má mediátor v rukou hned několik nástrojů, s jejichž pomocí může situaci velmi dobře aktivizovat. Zmíněné techniky se přitom využívají zejména v rámci facilitativní mediace. Platí pochopitelně, že každá mediační kauza je individuální a nelze tedy předpokládat, že dané nástroje budou fungovat stoprocentně za všech okolností.

1. Ocenění stran

Prvním nástrojem využívaným v rámci mediace je ocenění stran. Tímto způsobem dochází k posílení vlastní odpovědnosti dané strany sporu za řešení situace. V rámci tohoto momentu mohou klienti pocítit, že otevřenost a upřímnost k druhému a sami k sobě je znakem síly osobnosti a vyjádřením vlastního sebeurčení. 

2. Práce s tichem

Pokud dá mediátor v rámci jednání prostor tichu, rozhodně to neznamená jeho neschopnost či dokonce nevědomost. Spíše naopak. Například u rodinných konfliktů může být atmosféra natolik těžká, že strany sporu mnohdy ocení příležitost se v klidu nadechnout. Pokud se jedná o řešení záležitostí, které mezi lidmi leží roky, je rozhodně na místě vnímat tempo a rozpoložení zúčastněných stran. 

3. BATNA a WATNA

Jinými slovy se jedná o označení pro nejlepší a nejhorší alternativu k vyjednávané dohodě. Strany sporu mohou v některých případech ocenit mít možnost se zamyslet nad tím, co by pro ně vlastně bylo nejhorší, pokud se nyní k dohodě nedoberou. Zároveň je na místě se pobavit o tom, jaká nejlepší varianta by mohla nastat, pokud nebude možné se dobrat dohody na mediačním jednání.

4. Výměna rolí

Pomocí tohoto nástroje lze motivovat jednu ze stran k pohledu na situaci očima toho druhého. Klient tak získává možnost se (mnohdy úplně poprvé) zamyslet nad tím, jaká situace panuje na druhé straně a jaké faktory jednání druhé strany ovlivňují. 

5. Spojování stran

Mediátor klade velký důraz na to, aby správně uchopil míru spojování. Mediátor však musí pamatovat na to, že příliš horlivé spojování může být stranám sporu nekomfortní a může překračovat míru, jakou je klient schopen do svého vyjednávání o dohodě vložit. 

6. Popis

V rámci mediace je na místě slovně zachytit a popsat momenty nebo myšlenky, které se odehrávají na pozadí vyprávění stran. Jedná se o ty momenty, které mnohdy stranám sporu unikají. Pomocí verbalizace situace však mediátor přispívá ke zmírnění napětí a usazuje strany sporu do bezpečného rámce příběhu. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Facilitace a facilitativní mediace: co mají tyto techniky společné?

Zjistěte o mediaci více

Naučte se prakticky používat další techniky využívané v rámci mediace. Připraví vás na to naše kurzy se srozumitelným výkladem.

› Získejte jako první upozornění na nové články v našem blogu

Chci upozornit

Rady, tipy a informace k řešení konfliktů a vztahů na pracovišti

Všechny články

© Institut pro mediaci a pracovní vztahy s.r.o.
ochrana osobních údajů | cookies | obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby