NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Každý konflikt může mít správný konec

Ať už vám
nic neunikne
Facebook YouTube

Má mediátor povinnost zřídit si pojištění?

Výkon činnosti zapsaného mediátora se řadí mezi regulované profese. Mnoho takových má přitom ze zákona povinnost zajistit si pojištění profesní odpovědnosti. Víte, jak přesně to chodí u mediátorů?

Pojištění profesní odpovědnosti: je to nutné?

Pro odpověď na tuto otázku se podívejme do zákona o mediaci. Ten v současné době pojištění odpovědnosti nestanovuje.

Zákonodárce se totiž přiklonil pouze k dobrovolnému pojištění, což odůvodnil tím, že mediace je zcela dobrovolný proces a jeho výsledkem je ujednání, se kterým obě strany sporu vyjádří svůj souhlas. Vzhledem k tomu tedy povinné pojištění neprošlo. 

Platí také, že povinné pojištění mediátorů by s sebou neslo vyšší nároky na náklady spojené s výkonem jejich činnosti.

Jaký pojistný produkt si vybrat?

V otázce volby samotného pojistného produktu bude záležet hned na několika faktorech. Profesní pojištění odpovědnosti mediátora jakožto speciální produkt se vztahuje výhradně na zapsané mediátory. Trochu jiné podmínky se dále vztahují na zapsané mediátory, kteří jsou zároveň členy České advokátní komory

U mediátorů – advokátů je zároveň třeba pamatovat na jednu důležitou věc. Přesto že jsou advokáti povinně profesně pojištění, vztahuje se toto pojištění pouze na poskytování právních služeb, nikoliv na mediaci. Pokud advokát při mediaci poskytuje právní rady, pak se na ně vztahuje pojištění odpovědnosti za výkon činnosti advokacie, ne mediace. A činnost mediátora si v takovém případě musí nechat pojistit samostatně. 

Výluky z pojištění mediátorů

Existuje hned několik věcí, na které se pojištění mediátorů nevztahuje. Jedná se o:

Proč o pojištění uvažovat?

Jednou z nejdůležitějších pravd týkající se mediace je, že za obsah mediační dohody jsou odpovědné pouze samotné strany konfliktu. Proč by tedy vůbec mediátor měl o pojištění uvažovat? Co by mohl způsobit, když vlastně není za obsah dohody odpovědný? 

Mediátor vždy odpovídá za to, že plní svoje povinnosti ze smlouvy týkající se mediace a povinnosti, které mu stanovuje zákon o mediaci. 

V důsledku nedodržení svých povinností nebo třeba pochybením však může svým klientům způsobit jak majetkovou, tak i nemajetkovou újmu

Pojištění může sloužit jako znak důvěryhodnosti

Pojištění mediátora může skvěle sloužit jako určitá garance a podpora důvěryhodnosti daného mediátora. Samozřejmě je počítat se zvýšenými náklady mediátora, které se pochopitelně odrazí ve výsledné ceně mediace. 

Pokud se o mediaci zajímají klienti z nejrůznějších nadnárodních korporací, může pro ně být otázka pojištění rozhodujícím faktorem při volbě mediátora. Pojištění tak může být v tomto kontextu bráno jako jeden z efektivních marketingových nástrojů. 

Zjistěte o mediaci více

Naučte se samostatně vést jednotlivé mediační kauzy. Vyberte si z prakticky zaměřených kurzů mediace se srozumitelným výkladem. 

› Získejte jako první upozornění na nové články v našem blogu

Chci upozornit

Rady, tipy a informace k řešení konfliktů a vztahů na pracovišti

Všechny články

© Institut pro mediaci a pracovní vztahy s.r.o.
ochrana osobních údajů | cookies | obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby