NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Každý konflikt může mít správný konec

Ať už vám
nic neunikne
Facebook YouTube

Co se skrývá pod pojmem případová konference

Případová konference symbolizuje velmi důležitý nástroj v oblasti sociální práce. Víte, k čemu přesně slouží a kdy se používá?

Co to je případová konference a kdy se používá

Tento poměrně ještě nový nástroj se používá v rámci ochrany ohroženého dítěte a navázání a ukotvení spolupráce:

Hodně laicky řečeno: Jedná se o příležitost „potkat se“ ideálně u kulatého stolu a probrat:

Platí, že: „Případová konference je optimální nástroj, jak nalézt takový způsob pomoci ohroženým dětem, aby ze sebe rodiče vydali to nejlepší, co v nich existuje, a dokázali to využít pro své dítě a pro zlepšení situace celé rodiny.“ (I. Simek Lefeuvre) – Bechyňová, 2012

Co říká zákon?

Úmluva o právech dítěte 104/1991 Sb. říká toto: „…Zájem dítěte je nadřazen nad všemi ostatními zájmy, jako jsou zájmy rodičů, rodiny (nebo i státu) a stejně tak musí být zájem dítěte předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí.

Ať už je uskutečňována veřejnými nebo soukromými institucemi, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány…

Hlavní odpovědnost mají vždy rodiče

Primární odpovědnost za blaho dítěte ovšem náleží rodičům, nikoli státu či konkrétnímu poskytovateli odborné služby. A pro rodinu není užitečné a obvykle ani žádoucí, přebírají-li ji na sebe odborné subjekty automaticky…“

Je to tedy nástroj, který slouží především k ochraně dětí a aktivizaci rodičů (biologickým, adoptivním, náhradním…) a rodiny jako celku.

Jak vypadá odborná definice?

Odborná definice případové konference zní tak, že se jedná o plánované koordinované a pevně strukturované pracovní setkání rodičů, dítěte a odborníků, kteří pracují, pracovali nebo budou pracovat s ohroženým dítětem, jeho rodiči, popř. i s členy širší rodiny.

Méně odborně bychom mohli říct, že smyslem případové konference je aktivní spolupráce rodiny, dítěte a odborníků, kdy všichni tito účastníci společně vytvoří plán aktivit, jež mají za cíl pomoci rodině. A společně pojmenují konkrétní úkony, které mohou pomoci těchto cílů dosáhnout.

V rámci případové konference se propojují činnosti odborníků, kteří se specializují na práci s ohroženým dítětem a jeho rodinou a vzniká tak možnost vytvořit tzv. podpůrnou síť, která má za cíl rodinu a dítě podpořit, a rodiče motivovat.

Naučte se lépe orientovat v rodinném právu

Přihlaste se na kurz Rodinná mediace a naučte se lépe porozumět tomu, co lze z hlediska práva v oblasti rodinných vztahů dohodnout. 

› Získejte jako první upozornění na nové články v našem blogu

Chci upozornit

Rady, tipy a informace k řešení konfliktů a vztahů na pracovišti

Všechny články

© Institut pro mediaci a pracovní vztahy s.r.o.
ochrana osobních údajů | cookies | obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby