NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Každý konflikt může mít správný konec

Ať už vám
nic neunikne
Facebook YouTube

Odhalte princip odděleného jednání v mediaci

Při mediaci může v určitých případech dojít k takzvanému oddělenému jednání. Víte, o co přesně se jedná a kdy je možné takové jednání využít? 

Oddělené jednání: Co to znamená?

Princip mediace spočívá mimo jiné v tom, že se strany sporu sejdou na jednom místě a společně hledají řešení dané situace. I přesto je však možné vést určitou část mediace odděleně. 

K oddělenému jednání se přitom přistupuje v případech, kdy je nutné mluvit o věcech, o kterých jedna strana sporu nechce mluvit před tou druhou. Ale zároveň se jedná o záležitosti, o nichž mediátor potřebuje vědět. 

Kdy je možné k oddělenému jednání přistoupit?

Oddělené jednání je možné vést kdykoliv, pokud s tím všechny strany sporu souhlasí. Mediátor o tom proto nemůže rozhodnout, pokud alespoň jedna ze stran oddělené jednání vést nechce. V takové situaci by mediace pokračovala dál za přítomnosti všech stran, případně by ji mediátor ukončil.

Oddělené jednání je přitom možné do mediace zakomponovat na začátku, nebo kdykoliv v jejím průběhu. Přičemž navrhnout jej může jak mediátor, tak kterákoliv ze stran sporu. 

Jak to probíhá?

Pokud se strany rozhodnou, že oddělené jednání chtějí podstoupit, domluví se s nimi mediátor na přibližné době pro rozhovor s každou z nich. A zároveň jim vysvětlí, jak toto jednání bude probíhat.

Zaprvé je třeba myslet na to, že vše, co se mediátor na odděleném jednání dozví, je důvěrné. Mediátor proto musí dodržovat princip mlčenlivosti týkající se všech informací sdělených jednou stranou vůči druhé. 

Při odděleném jednání nedochází k žádnému domlouvání strategie vůči druhé straně. Slouží spíše k lepšímu pochopení potřeb každé ze stran.

Zároveň platí, že všechny strany dostanou dostatečný časový prostor, aby mohly říct vše, co potřebují.

Jak se postupuje při ukončení odděleného jednání

Poté, co se v mediační místnosti opět všichni sejdou, nabízí se dvě možnosti, jak postupovat dál.

První možností je, že mediátor sdělí otevřeně oběma stranám to, co mu dovolily. A mediace poté pokračuje.

Druhou možností je to, že si strany vzájemně řeknou, co si při odděleném jednání uvědomily. Tato varianta pochopitelně bývá pro zúčastněné strany těžší.

Jak může oddělené jednání účastníkům pomoct

Ve většině případů právě oddělená jednání posunou mediaci hodně vpřed. Ale je potřeba zdůraznit, že posun vpřed nutně nemusí znamenat posun k uzavřené dohodě. 

Správně provedená mediace by měla umožnit stranám uvědomit si, co samy chtějí. A získat všechny potřebné informace, aby se strany mohly samy rozhodnout, jak chtějí dále postupovat. 

Chcete se stát mediátorem?

Láká vás profese mediátora? Naučte se během pouhých 9 dnů vše podstatné pro její vykonávání na prakticky zaměřeném kurzu Mediace

› Získejte jako první upozornění na nové články v našem blogu

Chci upozornit

Rady, tipy a informace k řešení konfliktů a vztahů na pracovišti

Všechny články

© Institut pro mediaci a pracovní vztahy s.r.o.
ochrana osobních údajů | cookies | obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby