Každý konflikt může mít správný konec

Ať už vám
nic neunikne
Facebook YouTube

Případové konference

Potřebujete rychle a efektivně reagovat na vzniklou situaci? Využijte facilitace formou případové konference.

Co je případová konference

Případová konference je moderním a efektivním nástrojem při řešení situací týkajících se nezletilých a vyžadujících interdisciplinární spolupráci.

Skvěle funguje jako plánované a koordinované setkání klienta, jeho rodiny, dalších osob anebo subjektů podpůrné sítě.

Cílem je sdílení informací, zhodnocení situace klienta-dítěte a nalezení optimálního řešení pro naplnění potřeb klienta.

Co případová konference umí vyřešit

  • Umožňuje rychle a efektivně reagovat na vzniklou situaci.
  • Otevírá prostor pro multidisciplinární spolupráci a k velmi důležité aktivizaci klienta.
  • Zúčastněným poskytuje novou motivaci k řešení situace.
  • Zúčastnění objeví možnosti k další spolupráci, vzájemné podpoře a koordinovanému  postupu při hledání řešení.
  • Výsledný individuální plán zahrnuje kroky a aktivity umožňující další postup po zohlednění všech skutečností a možností.

Vedení případové konference

Co řeší facilitátor a co svolavatel konference?

Role svolavatele

Svolavatel má za úkol především zmapovat řešenou situaci a poskytnout relevantní informace.

Zároveň může navrhnout možnosti vycházející z jeho kompetence. A poskytnout součinnost a podporu rodině, škole a dalším.

Zodpovídá také za tvorbu, změny a koordinaci plánu péče.

Role facilitátora

Facilitátor je nestranná nezávislá osoba řídící vzájemnou komunikaci mezi všemi zúčastněnými.

Dohlíží na dynamiku a efektivitu jednání, srozumitelnost pro všechny účastníky a reálnost výsledného řešení.

Zodpovídá za vedení komunikace, nikoliv za výsledek.

Kdo svolává případovou konferenci

Účastníky vždy svolává svolavatel, nikoliv facilitátor.

Svolavatelem může být OSPOD, případně také nezisková organizace, škola či zdravotnické zařízení.

O co vše se facilitátor postará

Vytvoří strukturu samotného setkání, aby vedla k jasnému a jednoznačnému cíli.

Postará se o vzájemnou komunikaci mezi účastníky tak, aby měl každý dostatečný prostor pro vyjádření a pro všechny byla komunikace srozumitelná. 

Zachytí průběh facilitace jednak na FLIPchart a také do finálního zápisu určeného pro svolavatele konference.

Facilitátor reaguje na krizové situace včasnými intervencemi. Zklidňuje případné emoce a zajišťuje plynulost vzájemné komunikace.

Jak se nastavuje individuální plán

Individuální plán sestavuje vždy OSPOD na základě zápisu z případové konference.

Zápis připravený facilitátorem souhrnně popisuje obsah jednání v rámci případové konference.

Individuální plán reaguje na aktuální situaci klienta.

Plán zahrnuje postup a možnosti jednání jednotlivých činitelů v dané situaci (např. rodiny, školy, poradny, OSPOD, domova mládeže…) směřující k stanovenému cíli.


Kdo bude vaším facilitátorem

Působíme v Praze a Středních Čechách.

Mgr. Terezie Mohylová

Absolvovala výcvik mediace a je zapsaným mediátorem u Ministerstva vnitra. Na případových konferencích spolupracovala s Městským úřadem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. V rámci asistovaných kontaktů spolupracovala s organizací Routa.

Mgr. Jitka Morávková

Působí jako právník v advokátní kanceláři specializující se na občanské a rodinné právo. Absolvovala výcvik mediace. V rámci asistovaných kontaktů spolupracovala s organizací Routa. Dále spolupracovala v komunitním projektu na pozici ochránce práv lokality.


Cena případové konference

Do ceny se započítává každá započatá hodina.

Činnost Cena/hod.
Příprava případové konference 750 Kč
Vedení případové konference 1 500 Kč
Zápis z případové konference 750 Kč

Poptávka případové konference

› Získejte jako první upozornění na nové články v našem blogu

Chci upozornit

Rady, tipy a informace k řešení konfliktů a vztahů na pracovišti

Všechny články

© Institut pro mediaci a pracovní vztahy s.r.o.
ochrana osobních údajů | obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Upozornění na nové články v blogu

...ať už vám žádný tip a rada neunikne.


Beru na vědomí, že odesláním žádosti o zařazení do seznamu příjemců newsletteru dávám výslovný souhlas ke zpracování mých osobních údajů – e-mailové adresy. Tento souhlas uděluji do doby jeho odvolání (tj. na dobu neurčitou). Jsem srozuměn/a s tím, že se mohu kdykoli odhlásit ze seznamu příjemců newsletteru zasílaného společností Institut pro mediaci a pracovní vztahy s.r.o., IČ: 06771173. Odhlášení provedu kliknutím na tlačítko „odhlásit odběr“, které je uvedeno v zápatí každého e-mailu obsahujícího novinky.